Find den rette alkoholbehandling til din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle

07 december 2019
Astrid Pedersen
Find den rette alkoholbehandling til din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle

Alkoholisme – afhængigheds betinget misbrug af alkoholiske drikke – er blandt de største misbrugs relaterede problemer i Danmark. Set fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv udgør alkohol misbrug et alvorligt problem, og der bruges uanede ressourcer på at rette op på de ødelagte liv inden for sundheds sektoren. På det personlige plan er alkoholisme som oftes skyld i skilsmisser, ødelagte hjem, og familier, som på nådesløs og ulykkelig vis splittes op.

Som barn af en alkoholiker ser man sin mor eller far gå til i misbruget, og gradvist opløses for øjnene af en. Det er en velkendt sag, at børn af misbrugere – her under alkoholikere – er en særligt udsat gruppe, som ofte selv får problemer i løbet af deres voksenliv. Hvis de ikke ligefrem selv udvikler et misbrug, kan misbruget i hjemmet stadig have store psykosociale følgevirkninger hos det voksne barn, som kan udvikle problemer i forhold til tillid og tilknytning til andre mennesker.

Bekæmp alkoholisme i din egen familie

Derfor er det særdeles vigtigt, at du som nærmeste pårørende til en misbruger sørger for, at vedkommende kommer tilbage på rette spor – især hvis der er børn inde i billedet. Er du således kæreste eller ægtefælle til en alkoholiker, bør du med det samme, du konstaterer misbruget, sætte dig i forbindelse med et behandlingscenter, som kan hjælpe med den rette alkoholbehandling.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få hjælp og vejledning i forhold til såvel den svære konfrontation (som er et afgørende skridt på vejen mod helbredelse af afhængighed) som til tilrettelæggelse af et behandlings forløb. Behandlingscenter Stien tilbyder endvidere sideløbende behandlings forløb for familiemedlemmer, som har brug for lidt ekstra omsorg for at kunne komme videre – og for fremadrette at kunne fungere som fundament og støttepille for den misbrugsramte, når en ny tilværelse uden alkoholisme skal bygges op.

Læs mere om Stien behandlingscenter alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk.

Flere Nyheder