Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

26 juli 2020
Astrid Pedersen

Måske synes du at det er overflødigt at oprette et testamente. Dine arvinger skal jo nok finde ud af at fordele arv og gæld når du dør. Dette giver også god mening hvis du blot ønsker at betænke dine såkaldte tvangsarvinger, det vil sige din ægtefælle og dine børn, børnebørn oldebørn og så videre. Hvis du ikke opretter et testamente vil de nemlig få fordelt din formue og dine ejendele imellem sig per automatik.

Under alle omstændigheder vil en fjerdedel af alt dette tilfalde tvangsarvingerne. Det er de restende 75% af din ejendom du selv har råderet over igennem et testamente. Her kan du vælge at betænke andre mennesker eller måske velgørende formål. Og hvis du for eksempel ønsker at din formue skal skænkes til en fond eller måske en helt udenfor familien stående person efter din bortgang bør du sørge for at få oprettet et testamente hvoraf dette forhold fremgår.

Hvordan opretter jeg et testamente?

En række forhold skal være opfyldt førend du er berettiget til at oprette et gyldigt testamente. Du skal først og fremmest være fyldt atten år og der ud over være i stand til at træffe fornuftige beslutninger. Og du må ikke være under værgemål, heller ikke frivilligt. Testamentet skal oprettes skriftligt, og skal vitterliggøres ved to vidners eller ved en notars underskrift. Den første model kaldes et vidne testamente og den sidst nævnte et notar testamente.

Uanset hvilken model du vælger at oprette er det muligt for dig at få gemt en genpart af et notar testamente på det lokale dommer kontor. Dette kan fungere som ekstra sikkerhed for dig. Du skal ved denne lejlighed medbringe det originale testamente samt en kopi heraf. Der ud over skal du kunne fremvise gyldig billed legitimation og betale 300 kroner i retsafgift.

Du kan oprette et gyldigt testamente hos Dokument 24 – læs mere på hjemmesiden dokument24.dk

Flere Nyheder