Vælg professionel oversættelse til det tekniske materiale

05 september 2018
Astrid Pedersen
image

Oversættelse er ikke bare oversættelse. Inden for mange brancher findes der så mange teknisk komplekse og fagspecifikke udtryk og vendinger, som ikke nødvendigvis lader sig oversætte direkte. Står du som ansvarlig for virksomhedens interne og eksterne kommunikation, bør du gøre dig klart, at der er et større stykke arbejde forbundet med at versionere virksomhedens materialer til et helt andet sprog – især hvis virksomhedens produkter og ydelser er af højt specialiseret art inden for eksempelvis jura, teknik, marketing, økonomi eller medicin og sundhed. Derfor gør du klogt i at lade et professionelt oversættelsesbureau varetage professionel oversættelse.

Lad eTranslate.dk løfte opgaven med professionel oversættelse

eTranslate.dk er et professionelt oversættelsesbureau, som består af erfarne og dygtige oversættere, korrekturlæsere og translatører. Når du vælger eTranslate.dk til at varetage professionel oversættelse af din virksomheds tekniske manualer og dokumentation eller juridiske materialer, kan du være sikker på, at du får en dygtig og kompetent oversætter på opgaven. Hos eTranslate.dk sættes der en stor ære i udelukkende at anvende fagspecialister til disse opgaver – og de oversætter kun til eget modersmål. På den måde minimeres risikoen for såvel meningsforstyrrende, sproglige fejl i materialet som misforståelser, foranlediget af dårligt sprogkundskab med en deraf følgende mangelfuld oversættelse. Du bør altid vælge en fagligt kompetent oversætter eller translatør til disse teknisk tunge tekster – konsekvenserne ved graverende fejl i eksempelvis en manual til elektronisk materiale kan være ganske uoverskuelige.

eTranslate.dk har op til flere fagspecialister i stalden, som hver især har dybdegående kendskab til – og faglig ekspertise inden for – områder så som marketing, jura, medicin og økonomi samt sundhedsområdet, de tekniske hverv, og hele det merkantile felt. Derfor kan du være sikker på altid at få oversat dit materiale korrekt og professionelt, når du vælger eTranslate.dk til at assistere dig. Du kan læse mere om de forskellige kompetencer, som er tilknyttet eTranslate.dk, og som kan tilbyde professionel oversættelse, på virksomhedens hjemmeside eTranslate

Flere Nyheder